Volwassenen verhaal 7

Volwassenen – Dag 7
9 december 2017

Het Formulier: deel 1

Marion stierf op eerste kerstdag in haar tweeënzestigste jaar. Aanvankelijk gebeurde er niets. Ze was zich vaag bewust van een leegte waarin pijn en angst waren opgelost. Ze dacht: ‘dit is het dus, de dood en voelde daarbij niets.

Toen bevond ze zich op een brede stenen trap. Ze klom automatisch en ze nam waar, maar emotioneel was ze er niet bij betrokken. De stille wezens om haar heen deden hetzelfde. Ze vroeg zich niet af of ze zou kunnen spreken, of de anderen haar konden horen en zouden antwoorden. Ze besteeg de trap en dat was alles.

Daarbij wist ze, dat ze niet meer in leven was, een feit dat ze aanvaarde zonder bewogenheid. Ze verbaasde zicht ook niet toen ze zich daarna in een brede gang bevond, waarin aan beide zijden open poorten gaapten. Ze liep rechtdoor met de schimmige zekerheid van iemand die droomt. Links en rechts van haar bleven mensen staan, aarzelden, gingen één der poorten binnen. Toen, zonder overgang, voelde Marion haar lichaam weer, tegelijk overviel haar een intense belangstelling voor haar omgeving. Haar gedachten kregen vorm, stelden vragen. Ze hield de pas in, staarde naar een poort en liep binnen, eensklaps geweldig nieuwsgierig. Het zeer ruime vertrek was gemeubileerd met simpele withouten tafels en stoelen. Aan de tafeltjes zaten mensen, kennelijk ook gestorvenen, anderen liepen nog verbijsterend rond. Tussen de doden liepen engelen. Op de een of andere manier wist Marion dat het engelen waren; ze droegen lange lichte gewaden, vleugels ontbraken. Dit moest het hiernamaals zijn al zag het er eenvoudig en zakelijk uit. Een dikke engel nodigde Marion uit plaats te nemen op een stoel, daarna schoof ze de vrouw een formulier toe, legde er een schrijfstift naast en knikte haar bemoedigend toe. Vlak achter Marion beklaagde een man zich angstig: hij was analfabeet. De engel, kennelijk aan zulke gevallen gewoon trok een stoel bij en begon het papier voor de man op te lezen, daarbij nauwkeurig zijn antwoorden noterend. Gestorvenen, die hun ingevulde formulier bij een engel kwamen inleveren gingen daarna één van de tien deuren door aan het einde van de zaal. Dat scheen iets onherroepelijks te zijn: Marion zag heb vertrekken nooit keerde er een terug. ‘Dus dit is pas het voorportaal,’dacht ze zakelijk. Het kwam haar logisch voor. Ze nam het formulier op en bestudeerde het. Naam, nationaliteit, geboortedatum …. een gewone ambtelijke vragenlijst. Nieuw was alleen de toevoeging : plaats van overlijden, vermoedelijke oorzaak van overlijden……. ‘Waaraan ben ik eigenlijk gestorven?’dacht Marion. ‘Ik herinner me hoe ellendig ik me voelde, ik lag te krimpen van de pijn, helemaal alleen. Ik was al zolang alleen…. Ik braakte, verloor mijn behoeften als water, verzwakte met het uur. Mijn vrijgezellenflatje veranderde in een dodencel…. De pijnen begonnen twee uur na de maaltijd, op kerstavond. Het moet voedselvergiftiging zijn geweest, blijkbaar was er iets aan de hand met dat blik vis …. Ze las: plaats van overlijden. ‘Ja,’dacht ze opstandig, ‘Rotterdam’. Hoeveel inwoners? Driekwart miljoen? En niemand keek naar mij om toen ik krimpend van de pijn en ellende in mijn kamer lag, de naaste buren waren de stad uit. Zouden ze mij intussen gevonden hebben? Het lijkt alweer zo lang geleden! Een gemengd bericht in de krant: oudere dame drie weken na haar dood aangetroffen in haar flat. Buren waarschuwden politie omdat zij zo’n vreemde stank roken…. Ze las verder: uitgeoefende beroepen, opleiding …. ‘Wat zullen we nu hebben? Moet je zelfs diploma’s hebben om in de hemel te komen?’ Gedurende haar aardse leven had ze honderden formulieren ingevuld; ze haatte het karwei. Maar nauwelijks was ze gestorven en had ze het hiernamaals betreden of daar begon het weer: met een formulier. Straks vroegen ze haar nog naar haar paspoort, doopbriefje, inentingsbewijs! Geërgerd keek ze op. De engelen, receptionistes, of wat waren ze, ontvingen mensen, hielpen bij het invullen van het papier, verwezen mensen naar een van de tien deuren, antwoorden, geruststellende mededelingen zoemden rond. Marion wenkte de dikke engel. ‘Kunt mij helpen?’ Vriendelijk en onpersoonlijk boog de engel zich over haar heen. ‘Ik begrijp dit niet,’zei Marion. ‘Zal ik de vragen voor u oplezen een uitleggen?’ ‘Ik ben geen analfabeet. Maar ik haat vragenlijsten en vraag me af waarvoor dit nodig is.’ Voor de kanselarij. Het is een hobby van de statistici daar. Hoe ver bent u al met invullen?’ Marion beheerste zich snel genoeg om het niet uit te schateren.

‘Statistieken in de hemel?’ De engel trok een stoel bij een ging gezellig bij Marion zitten. ‘Kijk als u sommige vragen indiscreet vindt hoeft u ze niet te beantwoorden. Maar de administratie krijgt door deze formulieren inzicht welke soort mensen voor welke afdeling kiezen. Ik denk, dat u de achterkant nog niet gelezen heeft. Doet u dat eerst, dan zal de bedoeling van het papier u wel duidelijk worden.’ Ze stond op, liep bedrijvig weg en Marion draaide het formulier om. De achterzijde was dicht bedrukt met kleine letters. Even piekerde ze over het ontbreken van haar leesbril, toen ontdekte ze dat ze de regels zonder moeite kon ontcijferen.

De afdelingen van het hiernamaals zijn ingericht volgens zuiver menselijke verlangens.

Hieronder volgt een volledige opsomming van de verschillende mogelijkheden. U kunt zelf uw keuze bepalen. Na het invullen van de ommestaande vragenlijst dit papier inleveren bij de dienstdoende engel die u vervolgens de weg naar de eeuwigheid zal wijzen.

Daarna volgde een opsomming die Marion met stomheid sloeg:

  1. De eeuwige jachtvelden. Alle bestaande buidel- en zoogdieren aanwezig. Landschap van rotsen, zon, water, wouden, vlakten. Gelegenheid tot het bouwen van hutten, het stoken van kampvuren. Ruime mogelijkheden om individueel, in paren of in stamverband de eeuwigheid in volle vrijheid door te brengen.

Terug naar de natuur!

  1. De eeuwige visgronden. Uitgestrekt gebied van wouden en heuvels, onderbroken door vijvers, meren, gevoed door kristalheldere beken en incidentele onweders. Alle vissoorten voorradig. Gebied grenst aan kleine oceaan met zoetwatervissen. Jachthavens, boten, netten, alle soorten visgerei aanwezig. Huisvesting in cabanes, boten of tenten. Het paradijs voor de sportieve mens!
  1. De kanselarij. Bevat cartotheken, computers, elektronische apparatuur, doch ook kantoren op antieke wijze ingericht. Ideaal voor mensen met een ordelijke geest en met een hobby voor registreren, rubriceren, statistieken en efficiency. Alle kanselarijgebouwen gelegen in een mooie, parkachtige omgeving. Ideaal voor ieder die zich na zijn dood nog nuttig wil maken!
  1. De verkeerstuin. Landschappelijk zeer fraai met uitgebreid wegennet, gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen, spoorwegnet, waterwegen, bruggen, enz. Alle ooit door mensen geconstrueerde voertuigen en vaartuigen aanwezig. Huisvesting in comfortabele hotels met automatische service. Reizen en trekken vrij toegestaan. Het ideale oord voor de geboren reiziger!

Je reinste vakantiekolonies, dacht Marion verbluft.

  1. De muziektuin. Bent u de ware muziekliefhebber? Hier vindt u bibliotheken bevattende alle muziek die ooit op aarde werd gecomponeerd, plus alle boeken ooit op muziekgebied verschenen. Alle instrumenten – ook antieke- aanwezig. Geluiddichte concertzalen, cellen en studio’s. Vorming van orkesten, bands, kwartetten, groepen e.d. mogelijk. Theaters voor het opvoeren van opera’s, operettes, musicals (wordt aan het initiatief van de bewoners overgelaten). Volop gelegenheid tot experimenteren en componeren. Teamwork verhoogt de vreugde! Alle gebouwen gelegen in een fraai parklandschap. Huisvesting in bungalows.
  1. De literatuurtuin. Bevat uitgebreide bibliotheken met alle ooit op aarde geschreven boeken, feuilletons, verhalen , dichtwerken, essays, verhandelingen, preken, brochures, benevens handschriften, wiegedrukken, runenstenen, kleitafeltjes, papyrusrollen, enz. een van taalschoonheid en gedachtengrootheid doortrokken omgeving. Prachtig parklandschap. Ontmoet de grote geesten van de civilisati!
  1. Het theaterpark. Bevat 18 000 kleine theaters in wonderschone omgeving. Complete theaterbibliotheek aanwezig. Gelegenheid tot opvoeringen van marionettespel, poppekast, schimmenspel, wajangspel, nô-spel, ballet, toneel of combinaties van dit alles. Volop ruimte voor experimenten. De een eeuw geleden geopende bioscoopafdeling staat eveneens tot uw beschikking. Vrij experimenteren en gelegenheid tot het maken van eigen produkties. De verassende plaats in het hiernamaals!
  1. De hemelse werkplaatsen. Mogelijkheid tot het uitoefenen van onverschillig welk handwerk. Grote hallen, ateliers, knusse kleine werkplaatsen, onbeperkte hoeveelheden materiaal, gereedschappen. Antiek en modern machinepark aanwezig. Speciale hallen voor kunstnijverheid. In parkachtige omgeving 8000 musea waar ieder zijn werkstukken kan tentoonstellen of die van anderen kan bewonderen. Gelegenheid tot het zelf vervaardigen van schilderijen, etsen, litho’s, beeldhouwwerken, enz. Alle soorten van papier, teken- en schildergerei aanwezig. Het paradijs voor de artistiek begaafde, maar evenzeer voor de knutselaar. Ontplooi uw creativiteit!
  1. Het gourmetparadijs. Aanwezig zijn alle denkbare vormen van restaurants, cafés, drugstores, eethuisjes, snackbars, nachtclubs. Grote bibliotheek bevat kookboeken, recepten, enz. Gelegenheid tot experimenteren in goed geoutilleerde keukens. Mooie omgeving met wandelpaden in kruidentuinen, fruittuinen, boomgaarden. Alle soorten vlees, wild, vis, groenten in koelkasten voorradig. Dit paradijs overtreft alle dromen die u ooit had over Luilekkerland!
  1. Het Mysterie. Niet facultatief, slechts bestemd voor uitverkorenen.

Uitverkorenen? dacht Marion. Nou daar hoor ik niet bij, ik ging nooit naar de kerk…. Ze liet het papier zakken en staarde voor zich uit. Onder het lezen had ze soms gegrinnikt, nu verstarde haar gezicht. Ze wilde de dikke engel roepen maar die was juist bezig een broodmagere man de betekenis van het formulier uit te leggen. Marion wachtte. Ze had geen haast. Nooit meer zou ze haast hebben, besefte ze opeens. Ze had de eeuwigheid voor zich; een begrip dat ze niet kon bevatten…. Ze schrok op toen ze de magere man een verrukte kreet hoorde slaken. De engel had hem gewezen op het gourmetparadijs en meer hoefde hij niet te horen. Dit was het! Marion voelde een verstikkend medelijden in zich opkruipen toen ze het begreep: de stakker had nooit de weelde van een volle maag gekend, was waarschijnlijk van honger gestorven. De engel stond op en wenkte hem: dansend van geluk volgde hij haar naar de negende deur en verdween. Nu stond de engel weer bij Marions tafeltje en glimlachte. ‘Is alles u nu duidelijk geworden?’ ‘Volkomen,’ zei Marion koud. ‘Ik mag kiezen. Voor eeuwig? Is verwisselen van hemel niet mogelijk?’’U kiest voor de eeuwigheid één van de mogelijkheden.’ ‘Juist. Nu, dan ben ik al geweest. Dit is niets voor mij.’ De engel werd niet boos maar ging weer tegenover haar zitten. Marion sloeg met de vlakke hand op het formulier. ‘Ik wil u niet beledigen,’brieste ze, ‘maar dit is bedrog. Ik voel het tot in mijn merg, het is bedrog! Dit is niet de hemel, dit is de hel. Misschien verdien ik in de hel te komen. Maar noem het dan ook zo!’ ‘Doet de naamgeving er iets toe?’ vroeg de engel liefjes. ‘Ja zolang u met mensen speelt wel. U tracht mij over te halen mijn eigen hel te kiezen, maar ik weiger, hoort u, ik weiger!’ ‘Toch zult u tenslotte een keuze moeten doen,’antwoordde de engel droogjes en stond op.

RAAD DE ZIN!

Verzamel de letter:

De 18e letter in het alfabet.