Volwassenen verhaal 4

Volwassenen – Dag 4
6 december 2017
‘Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen’

Een wel heel bekend visioen van vrede. Woorden van Jesaja die we overigens ook bij andere profeten wel terug vinden. Maar voordat dat gebeurt moet de heer zich wel definitief gevestigd hebben op de berg Sion.

Hoe herkenbaar is dat. Als het ene gebeurt dan willen wij ook wel ons steentje bijdragen. Maar tot die tijd…..

Als jullie ontwapenen dan willen wij ook wel maar tot die tijd …..

Als jullie vluchtelingen opnemen dan willen wij ook wel maar …….

Hoe menselijk is dit. Maar zonder handelen blijven dromen visioenen. Ver weg. Onbereikbaar, ongeschikt voor deze aarde. Wij blijven mensen en kunnen niet….

Zo blijven dromen altijd dromen, en de meeste dromen zijn bedrog.

Maar dat hoeft niet !! Als wij de wereldvrede niet kunnen bewerkstelligen kunnen we misschien de ruzie met de buurman wel bijleggen. Zonder dat daar een rijdende rechter aan te pas hoeft te komen.

Als wij niet alle wapens van de NAVO weg kunnen doen, dan kunnen we misschien de wapens van onze harde (soms wellicht gemene) woorden wel achterwege laten.

Er zijn best situaties in ons eigen leven denkbaar waar we de kleine vrede mee kunnen bevorderen, zonder Bart van Leeuwen of welk televisieprogramma dan ook. Maar dan moeten we ons zelf overwinnen. En dat is ook niet makkelijk. Er staat in Spreuken (ook een Bijbelboek) ‘ hij die zichzelf overwint is sterker dan hij die een stad inneemt’. Kom op. Word een held. Overwin jezelf. Krachtpatser. Je kunt het. Maak een beetje vrede waar !!