Volwassenen verhaal 16

Volwassenen – Dag 16
18 december 2017

‘Ere zij God’ duurt zo lang

Ik zou de kerstgeschiedenis vertellen.
De kleintjes kwamen om ’t orgel staan.
Ik hoorde wel, dat iemand stond te bellen.
Maar onder ’t zingen kon ik niet naar voren gaan.

‘k Had anders eerst wel uit het raam gekeken,
Maar dat was nú, vond ik, de eer van God te na.
’t Zou oneerbiedig zijn de zang te breken,
Wij zongen-tweede stem-het lied der eng’len na.

‘ere zij God’ duurt lang en ‘vrede op aard’.
Ik liet maar bellen, tot het allerlaatst refrein.
Toen zag ik, Wie er door de ramen staarde :
Het Kind vroeg in een kind, of Hij erbij mocht zijn.

Okke Jager

RAAD DE ZIN!

Verzamel de letter:

1e alinea > 2e zin > 1e letter.