Volwassenen verhaal 15

Volwassenen – Dag 15
17 december 2017
Lukas 1 26-38, jesaja 7 : 14

We hebben de afgelopen weken steeds teksten uit Jesaja gelezen. Deze tekesten van hoop hebben in eerste instantie natuurlijk betrekking op de situatie van het volk Israel in de tijd van Jesaja. Jesaja spreekt zijn woorden uit met hoop op een goede toekomst maar profeteert niet met het idee dat zijn woorden pas eeuwen later in vervulling zouden gaan.

Toch gebruikt Lukas in zijn tekst de woorden van Jesaja : ‘zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren !’ En of het dan een jonge vrouw is, of een meisje of een maagd….. er zal in ieder geval een kind, een zoon, geboren worden die het volk zal redden.

Dat is de profetie van de hoop die Lukas op Jezus laat slaan.

Maar zoals in het vervolg van de Jesaja tekst blijkt, het gaat allemaal niet zomaar. Het is niet met de geboorte dat alles is geregeld en dat de hand van God de rechtsorde weer hersteld.

Bij Jesaja komen er eerst nog verschrikkelijke tijden aan. Ook bij de geboorte van Jezus hakt Herodes er eerst nog op los als een slager en moet Jezus zelfs als vluchteling naar Egypte.

Het kind in de kribbe, waar we rond deze tijd zo vertederd naar kunnen kijken, komt echter niet vertellen dat Hij de wereldse strijd voor de Joden (en ook voor ons) zal gaan voeren en winnen. Zelf moeten we, onder inspiratie van zijn woorden opkomen voor recht en vrede. Samen moeten we pal staan voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Dat zal zijn boodschap zijn als Hij, een jaar of dertig oud, rondloopt op deze aarde.

Maar de geboorte van die man, de geboorte van elk kind, geeft ons hoop op een nieuwe toekomst met kansen voor iedereen.