Volwassenen verhaal 1

Volwassenen – Dag 1
3 december 2017
Over Jesaja 40 : 1-11

 

Ten tijde van de profeet Jesaja zit het volk Israel in ballingschap. Ze zitten in de ellende (uit-landig) gevangen. Profeten brengen in die donkere tijden stemmen van hoop. Stemmen van bevrijding. Ze maken met hun verhalen dat de mensen het geloof in een goede toekomst niet verliezen. Ook Jesaja is zo’n profeet. Ook hij komt met een visioen van hoop.
In het slot van de lezing schetst hij God (JaHWeH) als een herder die zijn volk weer terug zal brengen naar het beloofde land. Het land Israel dat dezelfde God aan de Joden beloofd en gegeven heeft.
JaHWeH, als herder, gaat voorop. En het volk loopt als een kudde schapen achter Hem aan.
Ik het begin van de lezing is de weg al geëffend, vlak gemaakt, zodat de schapen het niet al te moeilijk hebben. De stem van de roepende in de woestijn baant de weg naar het beloofde land. JaHWeH en zijn volk zullen ooit terugkeren naar Sion, de berg van de Heer. Daar moet het volk in blijven geloven.
De roepende in de woestijn wordt vaak gebruikt als vergelijking voor Johannes de doper. Hij kondigde de komst aan van iemand die groter was dan hij. Iemand die de wereld zou redden en bevrijden met zijn woorden en daden. Juist….. Jezus. Het kind waar we in deze donkere dagen naar uit zien. Jezus die de wereld verzoende met de eeuwige. Hij zou de wereld veranderen en doet dat nog steeds. En daar gebruikt hij ons, mensen, voor.
Het leven is meer dan een gevecht tegen de bierkaai !! Hoe somber het ook lijkt. God is trouw! Daar moeten we in blijven geloven.