Kinderen verhaal 12

Kinderen – Dag 12
14 december 2017
Jesaja schreef zijn tijd voorbij
Zo geeft hij hoop aan jou en mij
Lees mee en blijf niet langer staan
Bij hoe het altijd is gegaan
Je dankt de Heer voor wat hij gaf
Geen vijand pakt je eten af
Ze zullen zeggen kijk die stad
God heeft haar altijd lief gehad.

RAAD DE ZIN!

Verzamel de letter:

Eerste couplet > 3e zin > 1e woord > 2e letter.