2018 – Dag 8

Dag 8
9 december 2018
VERHAAL
De engel van Joure

I De geheime club (deel 1 van 4)

Alle jongens van groep 6 waren het erover eens. Het was een super goed idee om een club op te richten. Een club waarvan alle jongens van groep 6 lid mochten worden. 7 jongens en 1 meisje. Femke was immers wel een meisje maar deed alles samen met de jongens. Ze was ook liever een jongen geweest, maar ja, dat was nou eenmaal niet zo.
Elke middag na schooltijd kwamen ze bij elkaar om kattekwaad te bedenken en te doen. Er was in Joure immers nooit iets te beleven dus moesten ze het zelf maar regelen.
De ene middag gingen ze lekker de hele middag belletje trekken. De andere middag trokken ze naar buiten om appels te vinden of te jatten. Leuk en wat onschuldig. Zo was het begonnen. Maar Hielke, Geert-Ale, Sjouke, Douwe, Willem, Ruerd en Hindrik gingen steeds verder. Hun streken werden steeds wat minder onschuldig. Femke vond dat niet altijd leuk maar als ze er wat van zei vonden de jongens haar een echt meisje-meisje. En als ze iets niet wilde….. dus deed ze dapper mee.
Zo had Femke ook de ruiten bij de oude melkfabriek ingegooid. Maar met tegenzin. En wat de jongens vanmiddag willen doen daar is ze het al helemaal niet mee eens. Ze willen bij twee oude vrouwtjes de rollators weghalen en een rollatorrace gaan houden. Ze heeft nog willen protesteren maar heeft het toch maar niet gedaan.

… morgen komt het vervolg …