2018 – Dag 4

Dag 4
5 december 2018
VERHAAL

Sint Nicolaas en de engel (deel 4 van 4)

Nicolaas stond snel op, liep zo snel als hij kon naar de schout, de baas van de politie. Die liep met hem mee naar het hotel. Ze bonsden op de deur. Niemand deed open, maar ze hoorden wel een hard gil ‘HEEEELP”
Ze trapten de deur kapot. Achter de deur naar de kelder hoorden ze iemand schreeuwen. Ze duwden de deur open en renden de trap af. Nicolaas voorop. Hij zag de hotelbaas, sprong naar voren en gaf hem een harde duw. Het mes dat de baas in de hand had viel op de grond. Nog een flinke duw. De baas viel om en de schout sprong er bovenop. Zo kon hij niet meer bewegen.
In een hoek van de kelder lagen de moeder en haar drie kinderen. Vastgebonden. Nicolaas pakte het mes dat de hotelbaas had laten vallen en sneed snel de touwen door. De kinderen en de moeder huilden van blijdschap. Ze omhelsden elkaar.
Nicolaas nam ze mee naar zijn huis. Daar konden ze rustig een poosje blijven. Om bij te komen van de schrik. Toen hij zelf naar bed ging keek hij nog even door het raam naar buiten. Daar stond de engel weer. Hij stak zijn duim op, zwaaide nog een keer, en toen verdween hij, zomaar in het niets.
De hotelbaas ging mee met de schout. Die kon een poosje in de gevangenis blijven.
Pas jaren later werd Nicolaas heilig verklaard. Zo werd hij Sint Nicolaas. Maar dat hij Sint werd heeft hij onder andere te danken aan de redding van de moeder en de 3 kinderen.

… EINDE …